Raty

 

Montowane przez nas instalacje gazowe możesz także nabyć na raty. Współpracujemy z Santander Consumer Bank. Formalności zajmują ok. 10 minut i uproszczone są do minimum. Cała procedura odbywa się w biurze naszego serwisu. Kredyty udzielamy osobom pełnoletnim posiadającym numer PESEL oraz zdolność do czynności prawnych, która legitymuje się: ważnym Dowodem Osobistym (obywatel Polski) lub kartą stałego pobytu i paszportem (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej) lub dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec – obywatel UE).

Dla ułatwienia można dostarczyć zaświadczenie o zarobkach, które dostępne jest pod podanym niżej linkiem:

 

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH